Zwrot towaru

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZWROTU

Poinformuj nas o chęci zwrotu towaru, masz na to 30 dni.
Formularz z odstąpieniem wyślij na adres mailowy sklep@di-volio.com

ZAPAKUJ TOWAR

Dobrze zabezpiecz towar przeznaczony do wysyłki, pamiętaj że jest on nadal Twoją własnością i powinien do nas dotrzeć w takim stanie, w jakim go otrzymałeś. Do przesyłki dołącz formularz zwrotu, lub informację na jakie dane było zamówienie.

WYŚLIJ PACZKĘ

Zwrotu towaru dokonujesz na własny koszt. Jeśli masz jakiś problem skontaktuj się z nami.

Odeślij paczkę na adres:

Serwis Hegen Europe
ul. Spółdzielcza 21
72-009 Police

CZEKAJ NA ZWROT NALEŻNOŚCI

Zwrotu płatności dokonamy w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, płatność za pobraniem wymaga podania nr rachunku.


Konsumentom przysługuje 30 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Serwis Hegen Europe, Spółdzielcza 21, 72-009 Police, Polska, serwis@divolio.pl, telefon: 12 351 00 30) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

FORMULARZ ZWROTU

Zwrotu płatności dokonamy w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, płatność za pobraniem wymaga podania nr rachunku.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać towar nam lub na adres: Serwis Hegen Europe (Spółdzielcza 21, 72-009 Police, Polska), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów, które mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wszelkie informacje na temat dopuszczalnej wagi i rozmiarów przesyłki Poczty Polskiej znajdują się na stronie http://cennik.poczta-polska.pl/. W przypadku przesyłek gabarytowych lub paletowych nie mieszczących się w usługach Poczty Polskiej prosimy o kontakt w celu zlecenia kuriera. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 350 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat Serwis Hegen Europe, Spółdzielcza 21, 72-009 Police, Polska, sklep@di-volio.com
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.