Gwarancja i reklamacja

Postępowanie reklamacyjne / gwarancyjne

1. Reklamacje zgłaszamy poprzez:

Hegen Europe
Spółdzielcza 21
72-009 Police

2. Proszę oczekiwać kontaktu ze strony pracownika serwisu, który poinstruuje o dalszych czynnościach. W razie potrzeby możliwy jest kontakt z serwisem pod numerem telefonu 12 351 00 30
3. Po dokonaniu zgłoszenia poprzez stronę internetową zostanie nadany indywidualny numer reklamacji.
4. Kompletny przedmiot wraz z akcesoriami, należy przygotować do odbioru przez zleconego przez nas kuriera.
5. Przesyłki są odbierane od Klienta w systemie door-to-door - pierwsze drzwi pod podanym adresem odbioru (zwrotnie dostawy), w przypadku przesyłek powyżej 30kg musza one zostać wydane kurierowi za ostatnie drzwi)
6. W przesyłce dodatkowo powinien znajdować się:

  • Dowód zakupu, lub jego ksero ( faktura, paragon)
  • Dane osobowe
  • Telefon kontaktowy

Reklamacji i gwarancji podlegają wyłącznie wady ukryte postałe z winy producenta

Reklamacji i gwarancji nie podlegają przedmioty sprawne, dlatego prośba, by upewnić się przed odesłaniem, czy problem na pewno tkwi w produkcie, czy w niewłaściwym użytkowaniu, lub jeżeli oczekiwania klientów wykraczają poza opis przedmiotu - funkcje i parametry, które nie były zawarte w opisie produktu

Towar należy odesłać na adres: Serwis Hegen Europe, ul. Spółdzielcza 21, 72-009 Police

Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że ją uznał.

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“